Liberal Demokraterne

 

 

 

LIBERAL DEMOKRATERNE

 

Det skal være meget nemmere at være borger i Danmark!

Livet skal være en god oplevelse og det skal være værd at leve!

 

Liberal Demokraterne er et familie- og miljøorienteret parti der vil skabe et profitabelt samarbejde mellem staten, familien, borgerne og erhvervslivet, således at der både tages hensyn til miljø og økonomien hos staten, virksomhederne og borgerne - blandt andet gennem stadig innovation.

Vi vil skabe et samfund med livsglæde, tryghed, fred og ro - et samfund baseret på højt udviklet værdier og grønne højteknologier. Et samfund der gennem økonomiske investeringer fra staten, erhvervslivet og borgerne fører frem til et højteknologisk samfund med højst mulige grad af grug af robotter og computerstyring - alt sammen med det formål at frigøre borgerne fra arbejde, men samtidig bibeholde levestandarden og livskvaliteten.

 

Vi mener også:

 

Ingen skal ubeskyttet udsættes for kriminalitet, magtmisbrug eller andre overgreb.

 

Der skal være større balance mellem fritid, familie og arbejdstid. Samfundet skal betragtes som en samarbejdende enhed, hvor alle har betydning for det samlede resultat.

Derfor skal der etableres større og stærkere samarbejdenheder mellem stat, kommuner, hele erhvervslivet og borgerne. Omstillingen til et højteknologisk økologiske samfund skal være en gevinst for alle og alle tab i omstillingsprocessen skal kompenseres.

 

Dyre-velværd og beskyttelse er vigtigt for vores selvværd og for værdien af vores samfund. Landbruget og fiskeriet skal igennem en omstillingsproces, som skal føre frem til en højteknologisk økologisk og holdbar produktion og vi skal alle økonomisk bidrage til denne omstilling, for den vil gavne os alle!

 

Familielivet skal beskyttes og der skal indføres fleksible pasningsordninger og bedre vilkår for børnefamilier på alle områder.

 

Alle skal have ret til et arbejde og uddannelse, så samfundet ikke mere skal opretholde uværdige overførselsindkomster.

 

Det skal være nemt at leve og ingen skal unødigt besværes. Der skal være rige udfoldelsesmuligheder i gensidig respekt for hinanden og miljøet.

 

Stress skal bekæmpes på alle måder, og temposamfundet skal erstattes af kvalitetssamfundet.

 

Vi erkender at vores eksistens afhænger af Jordens bestående i dens nuværende tilstand, forandringer skal holdbare og styrke arternes bestående. Mennesket, dyrene og jorden er en samvirkende organisme som bygger på en helt ganske særlig og uvurderlig balance - den må ikke forrykkes yderligere.

 

Vi kender ikke konsekvenserne af vores nuværende uværdige adfærd overfor naturen, men den kan være potentielt altødelæggende overfor den verden vi kender. Danmark skal derfor gå forrest både indenlandsk og internationalt, med udvikling af en grøn højteknologisk industri og oprettelse af et internationalt grønt diplomatkorps.

 

Ikke alene skaber vi fundamentet for overlevelse for os og kommende generationer, men vi skaber grøn højteknologisk vækst og gode arbejdspladser.

 

Det højteknologiske grønne samfund handler ikke kun om energikilder, produktion og grundlaget for forbrug, men i lige så høj grad om at skabe optimale forhold for samfundet borgere på flest mulige områder.

 

Familiepolitik og ældre politik handler om værdighed og om at gøre det langt nemmere at være børnefamilie og seniorborger. Der skal indføres meget mere fleksible løsninger og pasningsmuligheder og virksomhedernes og samfundets indsats for børnefamilier og ældre skal koordineres optimalt og det skal betales af staten.

 

Staten skal på lige vilkår og i samarbejde med det private erhvervsliv kunne tjene penge på opbygning af fortrinsvis bæredygtige innovative industrier og virksomheder, samtidig skal staten hjælpe iværksættere og opfindere på alle mulige måder med opstart af gode ideer.

 

Samfundets højeste principper skal være glæde, livskvalitet, tryghed samt fred og ro og livet skal være værd at leve for alle. Staten skal derfor satse alt på at gøre enhver af dets borgere til en succes og til at opnå deres mål og skabe disse værdier.

 

Ingen gruppe eller person skal alene betale for skabelsen af dette, for når regnskabet endeligt gøres op, så tjener vi på det grønne samfund, samtidig med at vi genskaber værdighed, stolthed og gode værdier.

 

 

Se mere om vores politik under "Vores politik".

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Der findes mange vedvarende energikilder!

 

Solen er den største af dem alle, men vinden og varmen i undergrunden er også lige til at drage fordel af - og det skal vi gøre videst muligt!

 

Alt det kræver kun satsning for teknologierne er udviklet. Vi skal bare træffe en beslutning, og sammen med det private erhvervsliv etableres energivirksomhederne. Vi er jo allerede på vej!

 

LD er parat til at tage fat også her. Vi vil straks iværksætte de nødvendige samarbejder mellem staten, kommunerne, erhvervslivet, landbruget og vidensgrupperne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © All Rights Reserved